Tante Angele

Even tijding brengen van het feit dat Tante Angele (zonder accent want dat Frans kapjesgedoe vindt zij niks voor een gewone werkmens) een nieuwe fiets heeft gekocht. Ze is momenteel nog herstellende van de mokerslag die ze kreeg toen was doorgedrongen dat die 'speed pedelec' haar een half jaar pensioen zou kosten. Wat een lelijk woord trouwens. Ze had er al op geoefend maar het bleef een uitdaging, die variaties op e klein.

Lees meer »

Een hapje en een drankje

Gisteravond zette ik de websitesluizen zonder veel poeha open. Ongetwijfeld zitten er nog fouten in, maar gelukkig is het internet niet in steen geschreven.Hoe leuk was het te zien dat zelfs de smartphone hier even aan de kant ging voor een boekje van papier.En hoe leuk was het te zien dat de eerste reactie via de site er eentje is van mijn collegeleraar Engels.Ik weet het: de tijd legt in stilte haar laagje patina op onze herinneringen, en je kan tot in het absurde causale verbanden verzinnen, maar bevlogen, authentieke en competente leraren zijn een geschenk voor het leven.

Lees meer »

WORDSKIPPER INSTRUCTIONS

Whether you're playing the monolingual or bilingual version, you're looking for a series of words that fit together. Some words will be provided, while others you'll need to find. This is done by exploring the connections between the words. In the basic version of Word Skipper, there are always two connections:

Lees meer »

WOORDSKIPPER INSTRUCTIES

Ongeacht of je de eentalige of tweetalige variant speelt, je zoekt een rijtje van woorden die netjes in elkaar haken. Sommige woorden krijg je te zien, naar andere moet je op zoek. Dat doe je dankzij de verbanden tussen de woorden. In de basisvariant van WoordSkipper zitten telkens twee verbanden:

Lees meer »