Over WoordSkipper

  • WoordSkipper is een nieuwe taalpuzzel die ontstond uit een onverwachte softwarefout. Ontdek het verhaal achter de puzzel op deze pagina.
  • Om WoordSkipper maximaal te delen met taalliefhebbers en ook een kans te geven in het taalonderwijs, schreef ik een boekje met meer dan 300 Nederlandse, Engelse en tweetalige WordSkippers en taalkundige achtergrond. Klik hieronder voor info over het boekje.
  • Of speel meteen on-line! Er zijn 4 levels in het Nederlands, 4 levels in het Engels en 2 levels in de tweetalige variant.

About WordSkipper

  • WordSkipper is a new language puzzle that emerged from an unexpected software glitch. Read the story behind the puzzle on this page.
  • I'm so excited to share this puzzle with fellow language lovers that I wrote a small book about the puzzle. It provides insights into the puzzle's background and the linguistics at play but also features some 300 Dutch, English, and bilingual WordSkippers. Click below for more info on the booklet.
  • Or have a go at it on-line! There are 4 levels in English, 4 levels in Dutch and 2 bilingual levels.  Go Skipper!

Reacties

Reactie plaatsen